Cennik usług

Cennik Usług
Odpady komunalne
 • odpady segregowane4,70 PLN netto (cena za osobę na miesiąc)
 • odpady niesegregowane7,40 PLN netto (cena za osobę na miesiąc)

(ceny zgodne z uchwałą Rady Miejskiej w Dukli Nr VI/35/11 zasady gospodarki odpadami reguluje uchwała Rady Miejskiej w Dukli Nr XLV/273/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla)

 Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
 Dukla:

Ceny dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków regulowane są Uchwałą Nr LVIII/335/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dukla z urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Dotacje przedmiotowe regulowane są Uchwałą Nr LVIII/336/10 w sprawie dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców uslug wodociągowo-kanalizacyjnych.

Mszana:
Ceny dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków regulowane są Uchwałą Nr LVIII/335/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dukla z urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
    
Dotacje przedmiotowe regulowane są Uchwałą Nr V/24/11 w sprawie ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnychZawadka Rymanowska:
Ceny dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków regulowane są Uchwałą Nr LVIII/335/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dukla z urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Dotacje przedmiotowe regulowane są Uchwałą Nr V/24/11 w sprawie ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych

  Opłaty targowe
      Opłaty targowe regulowane są Uchwałą RM Uchwała Nr XLIII/254/09 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla
  Pozostałe usługi
 • wypompowanie nieczystości płynnych
         * wypompowanie – 15,00 PLN/m3 netto
         * przyjęcie na oczyszczalnię – 10,00 PLN/m3 netto
         * transport – 3,00 PLN/km
Usługi sprzętem budowlanym
 • koparko-ładowarka – 80,00 PLN/h netto
 • minikoparka JCB – 60,00 PLN/godz. netto
 • spycharka gąsienicowa TD-7H – 100,00 PLN/godz. netto 
 • ciągnik rolniczy Pronar 320 A z przyczepką 2,5t – 60,00 PLN/godz. netto
 • ciągnik rolniczy Ursus 1224 z przyczepą 12t – 80,00 PLN/godz. netto 
 • płyta wibracyjna – 35,00 PLN/godz. netto
 • stopa  zagęszczająca – 40,00 PLN/godz. netto
 • młot udarowy BOSCH – 35,00 PLN/godz. netto