Cennik usług pogrzebowych

CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI POGRZEBOWE

NA CMENTARZU W DUKLI PRZY UL. POCZTOWEJ

Lp. Wyszczególnienie prac i czynności Odpłatność za usługę
I. Usługi podstawowe
1. Wykopanie i zasypanie grobu dużego ziemią 350,0 zł
2. Wykopanie i zasypanie grobu w obramowaniu 380,0 zł
3. Wykopanie i zasypanie grobu małego ziemią 120,0 zł
* Wykopanie i zasypanie grobu dużego podwójnego 400,0 zł
* Wykopanie i zasypanie grobu ziemnego dużego w istniejącym nagrobku przykrytego płytą 450,0 zł
4. Otwarcie i zamknięcie grobowca, katakumby z włożeniem trumny 250,0 zł
5. Ekshumacja trumny z grobu dużego 1000,0 zł
6. Ekshumacja trumny z grobu małego 500,0 zł
7. Ekshumacja trumny z grobowca, katakumby 750,0 zł
8. Oplata za utrzymanie czystości i porządku pobierana przy pogrzebie 150,0 zł
9. Opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej 100,0 zł
10. Opłata za wjazd na cmentarz ze zwłokami /karawan/ 50,0 zł
11. Opłata za wjazd na cmentarz 10,0 zł
12. Opłata za korzystanie z wody 10,0 zł
13. Opłata za miejsce pod grób ziemny jednomiejscowy do 20 lat 100,0 zł
14. Opłata za miejsce pod grób ziemny dwumiejscowy do 20 lat 200,0 zł
15. Opłata za miejsce pod grób dla dziecka do 20 lat 50,0 zł
16. Opłata za miejsce pod grób – za każde następne miejsce 100,0 zł
17. Opłata za miejsce z placem budowy katakumby pionowej podwójnej do 20 lat 250,0 zł

 

18. Opłata za miejsce z placem budowy katakumby poziomej podwójnej do 20 lat 400,0 zł
19. Opłata za miejsce z placem budowy, grobowca rodzinnego na 4 miejsca do 20 lat 1000,0 zł
20. Za każde dodatkowe miejsce w katakumbie lub grobowcu 200,0 zł
II. Usługi dodatkowe
1. Zezwolenie na obmurowanie grobu ziemnego /pozostawienie grobu na 20 lat/ 60,0 zł
2. Za pozostawienie grobu na dalsze 20 lat 100,0 zł
3. Wznowienie opłaty za każdy nieopłacony rok po 20 latach – od momentu upłynięcia tego okresu do momentu wznowienia opłaty na następne 20 lat 10,0 zł
4. Za przewóz materiałów budowlanych do 1,5 t 25,0 zł
5. Za przewóz materiałów budowlanych powyżej 1,5 t 50,0 zł
6. Za składowanie materiałów budowlanych na nagrobek 5,0 zł
7. Za składowanie materiałów budowlanych na katakumbę, grobowiec 10,0 zł
8. Kaucja zwrotna za uporządkowanie terenu budowy nagrobka, katakumby, grobowca /ziemia, deski, gruz, krzyż, żwir/ 100,0 zł