Kontakt

  Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa
w Dukli Sp. z o.o.
NIP: 684-000-07-26REGON: 370137399

adres siedziby:
38-450 Dukla
ul. Parkowa 5

 

adres e-mail:  gkim@onet.pl

kontakt telefoniczny:
tel: 013 433 01 69
tel/fax: 013 433 00 75

Numer rachunku bankowego:

PBS Sanok o/Dukla: 25 8642 1096 2010 9600 2772 0002